PROM ervaringsmeting kaakchirurgische behandeling en PREM tevredenheidsonderzoek

In het kader van de verbetering van de kwaliteit van zorg van MAKZ Mondzorg is het mogelijk dat u als patiënt voor en/of na uw behandeling wordt benaderd voor kwaliteitsonderzoeken. Wij doen onderzoeken om uw menig of ervaring over onze patiëntenzorg van u te horen. De organisatie Bosgra Onderzoek voert dit onderzoek voor ons uit, zij zijn een ISO 20252:2019 gecertificeerd bureau voor zorgonderzoek en gaan zorgvuldig om met uw patiëntgegevens waarbij zij zich moeten houden aan de wet en aan de bovenwettelijke eisen van Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en de Autoriteit Persoonsgegevens (zie ook www.bosgraonderzoek.nl/overons/privacy/). De volgende gegevens van u worden door ons aan het bureau doorgegeven om de onderzoeken mogelijk te maken: Uw behandeldatum en geboortedatum (nodig voor inhoudelijke onderzoekgegevensverwerking) en uw achternaam, geslacht en mailadres (nodig om u persoonlijk aan te schrijven).

Bij vragen kunt u contact opnemen met klantenservice@bosgraonderzoek.nl of kijken op https://www.bosgraonderzoek.nl/contact/veelgesteldevragen. Natuurlijk kunt u ook ons benaderen met vragen over de onderzoeken die wij doen.

Indien u bezwaar heeft tegen deelname aan deze kwaliteitsonderzoeken of als u bezwaar heeft dat één of meerdere van uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om het onderzoek uit te voeren, dan kunt u dat aan onze baliemedewerkers doorgeven. Mocht u na het ontvangen van een mail met de onderzoeksvraag besluiten om alsnog niet mee te doen, dan is er de mogelijkheid om onderaan de uitnodigingsmail u af te melden voor dat specifieke onderzoek.